Innehåll nr 6 2007

4 Ledaren
5 Nyheter
14 Martin Ingvar - vill öppna för samtal
16 Sett på marknaden
19 Reumatikern som är sin egen chef
20 Skriv till mig
22 Dikter från hjärtat
24 Aktuellt i förbundet
26 Insändarsidorna
27 48 sidor forskning

2 Subvention eller inte
3 Ledare och innehåll
4 Vem är forskning bra för?
6 Läkemedel vad är det?
10 Placebo – ett mått på vår förväntan
12 Hälften av alla läkemedel används fel
14 Läkemedel och reumatiska sjukdomar
26 Nya mediciner måste följas
28 Kortison i låga doser
31 Ny strategi ska stoppa ledförstörelse vid septisk artrit
32 Effekten av behandling med TNF-antagoniste
34 En fot i vart läger
35 Småkärlsvaskulit kan behandlas med Mabthera
36 Nytt piller mot SLE i sin linda
38 Statiner och åderförkalkning vid ledgångsreumatism?
40 Depressionsmedicin mot fibromyalgi
41 För sig själv och andra
42 Forskning om fibrosmärta gav Nanna Svartz-pris
44 Workshop om smärta och artros

75 Insändarsidorna fortsätter
78 Landet runt – läsarnas egna rapporter
83 Nike fick guldkornet
88 Lille Kanin åker skrinda
90 Unga Reumatikers sidor
92 Medlemsbutiken
94 Medlemssidan
95 Eftertextannonserna
97 Krysset
98 Sista texten – en skrönika
99 Svenska bilder


Reumatikertidningen
finns nu på nätet som PDF-filer. Du laddar ner filerna till din dator, och läser sedan i lugn och ro med hjälp av Acrobat Reader. Har du inte programmet, så kan du hämta det här, både för Mac, PC och andra datorer.

omslag 6 2007


 

Nummer detta år

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Medicinforskning 2008

Här kan du ladda ner en bilaga om reumatologisk läkemedelsforskning. Kan också beställas direkt från Reumatikerförbundet.

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

Kontakta redaktören
webmaster: Ylva Hermansson