Innehåll nr 4 1999

4 Ledaren
5 Nyheter
8 Föräldrar till rörelsehindrade mår sämre 
10 R i media
14 Vanja fick Polymyalgia
17 R inifrån
18 Träffpunkt Piteå
20 Diskrimineringslagen välkomnas av HO
22 Sju tips på bättre bemötande
24 Hjälpmedelssidan
25 Insändarsidorna
28 Skriv till mig
30 Dikter från hjärtat
32 Rörelseorganens årtionde
33 SLE-sjögrenrådet
34 Svar från reumatologen
35 Kanske kan bettfysiologen hjälpa dig
36 Landet Runt
43 SLE-kväll lockade många
46 Johanne - ett vänporträtt
50 Reuma99 i Bergen
56 Unga Reumatikers sidor
59 Eftertextannonserna
62 Krysset
63 Sista sidan - Ju förr dess bättre


Reumatikertidningen
finns nu på nätet som PDF-filer. Du laddar ner filerna till din dator, och läser sedan i lugn och ro med hjälp av Acrobat Reader. Har du inte programmet, så kan du hämta det här, både för Mac, PC och andra datorer.

Bild p tidningens omslag


I detta nummer


Här presenteras den reumatiska forskningen i Sverige 1999, en forskning som bedrivs från Lund i söder till Umeå i norr.

Nummer detta år

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

Sidans början | Kontakta redaktören
webmaster: Ylva Hermansson