Reumatikertidningen nr 4/2009


Ur innehållet:

Ledaren: Sommar, sol (nja) och lättja Läs pdf

Reumatiker rekommenderas vaccinera sig
Svininfluensan sprider oro över hela världen. Den ökade kunskapen kring hur väl vaccination mot influensa tåls av reumatiker och om vaccinationen ger något skydd gör att personer med reumatisk sjukdom rekommenderas att vaccinera sig. Läs pdf

Biologiska läkemedel bättre än traditionella
Nya biologiska läkemedel fungerar ofta bättre än de traditionella medicinerna mot ledgångsreumatism. Forskare från Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset och Lunds universitetssjukhus, har undersökt vilka mediciner, gamla och nya, som fungerar bäst på patienter som inte svarar tillräckligt på metotrexat, den vanligaste medicinen.

Störd dygnsrytm kan förklara morgonstelhet
Ett samband  mellan kroppens inre biologiska  klocka  och svårighetsgraden i den reumatiska sjukdomen kan förklara varför reumatiker upplever ökad smärta och stelhet på morgnarna. Det visar en studie som presenterades vid årets europeiska reumatologkongress, Eular.

Vårdval Europa prioriteras
Regeringen vill försöka minska de svenska operationsköerna genom att göra det lättare och mer attraktivt att söka vård i andra EU-länder. Under hösten, då Sverige är ordförandeland i EU, kommer socialminister Göran Hägglund att driva frågan. Målet är ett nytt EU-direktiv som inkluderar ett europeiskt vårdval.  Läs pdf

Patient med makt att påverka forskningen
Ett genuint intresse för forskning och en vilja att låta erfarenheterna från sin sjukdom vändas till något positivt fick Lotta Holmberg att, som lekman, ta steget in i den medicinska forskarvärlden. Nu är hon en av Reumatikerförbundets forskningspartners . Läs pdf

Nu får Robin ett syskon
För tre år sedan träffade Reumatikertidningen Carina Johansson, som berättade om sin graviditet och lyckan över sonen Robin, då nio månader. I dag har Robin hunnit fylla fyra år och Carina, som har SLE, väntar sitt andra barn. Reumatikertidningen har träffat henne igen.

Jenny satsar på sångkarriären
TV4-programmet Idol öppnade dörrar för Jenny Karevik. Nu vill hon satsa på rockmusiken och på en internationell sångkarriär. Tillsammans med Tommy Denander, svensk gitarrist i världsklass, jobbar hon med en demo, som ska lanseras i USA i år.  Men hon sätter en tydlig gräns för vad en karriär får kosta.

Med motorcykel genom Europa
Susanne Griffin lever ett aktivt liv, trots sin reumatiska sjukdom. Ett av hennes stora intressen är att köra motorcykel. Det brukar bli så där 500 - 700 mil varje år. I år gick semesterresan till Italien och Reumatikertidningen bad henne skriva dagbok från 465 mil genom Europa på en reumatikergrön hoj. Läs pdf

 

 

I varje nummer:
Anders Arhammars krönika Läs pdf
Dikter från hjärtat
Debatt Läs pdf
Görans kök
Krysset
Landet runt
Lille Kanin
Aktuellt i förbundet Läs pdf
Skriv till mig
Sett på marknaden
Unga Reumatikers sidor Läs pdf

Reumatikertidningen finns nu på nätet som PDF-filer. Du laddar ner filerna till din dator, och läser sedan i lugn och ro med hjälp av Acrobat Reader. Har du inte programmet, så kan du hämta det här, både för Mac, PC och andra datorer.

Det här numret jobbar vi med.

omslag 4 2009


 

Nummer detta år

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

Kontakta redaktören
webmaster: Ylva Hermansson