Innehåll nr 4 2007

4 Ledare
5 Nyheter
12 Barn- och ungdomsmottagningen i Motala
14 Lite skit får man tåla
16 Europeisk reumatologikongress
18 Uppfångat på EULAR
21 Förbunden i Europa utvecklar sitt samarbete
22 Brukarmedverkan och inflytande i forskningen
23 Skriv till mig
24 Sett på marknaden
26 Goda ledare – Maria, Peder och Swen
28 Goda ledare – Margareta
30 Guldkant på tillvaron
32 Aktuellt i förbundet
33 Reumatikerförbundet i rörelse
38 Dikter från hjärtat
40 Insändarsidor
42 Landet runt- läsarnas egna sidor
52 Medlemssidan
53 Från min sida sett – Sten Boström
54 Besök från St. Petersburg
56 Lille Kanin för de yngsta
58 Unga Reumatikers riksstämma
60 Unga Reumatikers sidor
62 Medlemsbutiken
64 Eftertextannonser
65 Krysset
66 Slå ihop mer - en skrönika
67 Sista sidan – Svenska bilder


Reumatikertidningen
finns nu på nätet som PDF-filer. Du laddar ner filerna till din dator, och läser sedan i lugn och ro med hjälp av Acrobat Reader. Har du inte programmet, så kan du hämta det här, både för Mac, PC och andra datorer.

omslag 4 2007


 

Nummer detta år

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

Kontakta redaktören
webmaster: Ylva Hermansson